BẢO QUẢN THỦY HẢI SẢN

  • Bảo quản thủy hải sản

    BẢO QUẢN THỦY HẢI SẢN1/ Trong đánh bắt xa bờ Hải sản: NanoIce lỏng, (hay đá lỏng, băng lỏng) được sản xuất ngay trên tàu đánh