ỨNG DỤNG CỦA NANOICE

  • ỨNG DỤNG TỐI ƯU CỦA NANOICE

    Công ty NanoIce Việt Nam đang phối hợp tổ chức hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật NanoIce (khô và lỏng) trong các lĩnh vực