Phát triển bền vừng

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MÁY NANOICE

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MÁY NANOICE

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Nanoice Việt Nam đã có buổi làm việc và giới thiệu về tính chất cơ bản của hệ thống máy Nanoice cho các nhà đầu tư.      … Đọc Thêm

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN SNOWKEY

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN SNOWKEY

Trong trung tuần tháng tư vừa qua, Ban Giám đốc Công ty đã sang thăm và làm việc với Tập đoàn SNOWKEY. Đây là Tập đoàn lớn có thương hiệu trên thế giới. Với tinh thần cùng hợp tác để phát triển, hai bên đã nhất trí ký kết Hợp đồng Hợp tác chiến lược.Lễ ký kết hợp tác chiến lực với Tập đoàn SNOWKEY lần này đã đánh dấu một bước phát triển lớn mạnh của Công … Đọc Thêm