MÁY MÓC THIẾT BỊ

  • Nhóm máy móc thiết bị

     Công ty NanoIce Việt Nam đang phối hợp tổ chức hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật NanoIce (khô và lỏng) trong các