Thông tin nhà đầu tư

SỰ HÌNH THÀNH

SỰ HÌNH THÀNH

Công ty NanoICE Việt Nam được thành lập bởi các nhà Doanh nhân và các nhà Khoa học Việt Nam;- Với nhiệm vụ chính là: Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng kỹ thuật Đông lạnh mới mang lại hiệu quả hơn so với kỹ thuật lạnh truyền thống và ứng dụng công nghệ NanoIce trong các lĩnh vực của cuộc sống;- Công ty NanoICE Việt Nam có Viện Khoa học và Công nghệ NanoIce Việt Nam;- Liên kết, hợp tác … Đọc Thêm