Quy trình bảo quản

  • Bảo quản rau quả, thực phẩm

    BẢO QUẢN RAU QUẢ, THỰC PHẨM- Mỗi loại rau, củ quả đều có một phương pháp tiền xử lý và dải nhiệt độ thích hợp nhằm giữ đươc

  • Bảo quản thủy hải sản

    BẢO QUẢN THỦY HẢI SẢN1/ Trong đánh bắt xa bờ Hải sản: NanoIce lỏng, (hay đá lỏng, băng lỏng) được sản xuất ngay trên tàu đánh