BẢO QUẢN RAU QUẢ

  • nhóm bảo quản rau quả

    BẢO QUẢN RAU QUẢ, THỰC PHẨM- Mỗi loại rau, củ quả đều có một phương pháp tiền xử lý và dải nhiệt độ thích hợp nhằm giữ đươc