KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN SNOWKEY

Trong trung tuần tháng tư vừa qua, Ban Giám đốc Công ty đã sang thăm và làm việc với Tập đoàn SNOWKEY. Đây là Tập đoàn lớn có thương hiệu trên thế giới. Với tinh thần cùng hợp tác để phát triển, hai bên đã nhất trí ký kết Hợp đồng Hợp tác chiến lược.

Lễ ký kết hợp tác chiến lực với Tập đoàn SNOWKEY lần này đã đánh dấu một bước phát triển lớn mạnh của Công ty.

Untitled-2-300x197

 

 

image_4

image_5

image_3

 

image_2