DỰ ÁN “KHU LÂM VIÊN”

DỰ ÁN KHU LÂM VIÊN

Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam..Là trung tâm hoạt động văn hóa,thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

 

Làng văn hóa – du lịch các dân tộc việt nam “Khu Lâm viên”

Vị trí: Đồng mô, Tây sơn, Hà Nội. Với tổng diện tích là: 1.544ha

Cơ quan quản lý: Ban quản lý làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

Khu Lâm Viên nằm ở Phía Tây bắc

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bao gồm 5 khu chính: Khu vườn Châu Âu

Khu vườn Nhật Bản

Khu vườn Trung Hoa

Khu vườn Đông Nam Á (Việt Nam)

Khu nông nghiệp kỹ thuật cao

  

  

Tin Liên Quan